Gilde Bart

Ondernemersfonds Assen
Van en voor de Asser ondernemers

Het Ondernemersfonds Assen is van de Asser ondernemers. Het Ondernemersfonds werkt vóór de Asser ondernemers door te investeren in stadspromotie, in activiteiten in de binnenstad en de winkelcentra, in culturele activiteiten en in beter parkmanagement.

Alle Asser ondernemers betalen mee aan het Ondernemersfonds via een opslag in de OZB. De Stichting Ondernemersfonds Assen heeft de opdracht het fonds voor de ondernemers te beheren en projecten mogelijk te maken.

Gilde Bart

Industrieweg 22b
9403 AA Assen

Openingstijden

MAA. t/m ZON. 00:00 - 00:00 uur