Lezing Neanderthalers in Noord Nederland

30

Mei

Lezing Neanderthalers in Noord Nederland

Laatste update: 1 november 2019 15:41

Wil je ook meer weten over de Neanderthalers in Drenthe? Kom dan naar deze lezing!

De heer M.J.L.Th. Niekus, archeoloog, komt meer vertellen over Neanderthalervondsten in Drenthe. In oktober verschijnt hierover een rijk geïllustreerde boek, of is net verschenen, voor een breed publiek, geschreven o.a. door de heer Niekus. Hierin worden de oudste bewoners van het Drents-Friese keileemplateau voor het voetlicht geplaatst.

Ongeveer 50.000 jaar geleden, enkele duizenden jaren voordat moderne mensen Europa kwamen koloniseren, bivakkeerde een groepje Neanderthalers op de spaarzaam begroeide flank van de Zeijen-rug. De plek in het toenmalige steppe-achtige landschap was zorgvuldig gekozen: hij bood uitzicht over het stroomdal van het Oostervoortschediep, dat destijds vele meters lager lag dan tegenwoordig. Na een succesvolle jacht in de brede dalvlakte, slachtten ze hun buit met stenen gereedschappen op de hogere en drogere delen van de rug. De vuurstenen die het groepje jagers ter plaatse achterliet vormen nu, ongeveer 40.000 jaar na het uitsterven van de Neanderthaler, belangrijke studieobjecten voor steentijdarcheologen. De vindplaats, verreweg de grootste ten noorden van de grote rivieren, is een van de belangrijkste relicten van de aanwezigheid van onze uitgestorven neef aan de rand van zijn verspreidingsgebied. 

Tijdens de lezing passeren vele vondsten de revue en wordt uitgebreid ingegaan op de activiteiten die de Neanderthaler in Noord-Nederland ontplooide. De Noord-Nederlandse vondsten worden tevens geplaatst in een breder Europees kader, zowel vanuit historisch, geologisch als archeologisch perspectief. Tot slot zal worden ingegaan op de meest recente ontwikkelingen wat betreft het onderzoek naar de Neanderthaler in Noord-Nederland en plannen voor de toekomst.

De heer M.J.L.Th. Niekus (1970) is archeoloog, gespecialiseerd op het onderzoek naar de Steentijd. Vooral de periode van de Neanderthaler heeft zijn warme belangstelling. Hij publiceert veel  over steentijd-gerelateerde onderwerpen en geeft regelmatig lezingen. Hij is medeoprichter van Stichting STONE (Steentijdonderzoek Nederland), een Stichting met als doel het bevorderen van onderzoek naar de Neanderthalers in Noord-Nederland.

Aanmelden is noodzakelijk vanwege een maximum aantal deelnemers en kan via het Drents Landschap.
Kosten: vrijwillige bijdrage voor onderzoek (bij de entree staat een bus voor uw vrijwillige bijdrage). Dit geld wordt gebruikt voor onderzoek naar de Neanderthalers.

 

Duurzaamheidscentrum Assen

Bosrand 2, Assen

Begindatum 12 november 2019
Einddatum 12 november 2019

Van 00:00 uur tot 00:00 uur